Privacy Policy

การใช้ข้อมูลใน DataCurrent

ในหน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงการจัดการ "ข้อมูลเชิงสารสนเทศ (Informative data)" ของ DataCurrent ซึ่งเป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัท ไซเบอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (จากนี้ไปเรียกว่า "บริษัท")
บริษัทจะมุ่งมั่นดูแลและรักษาข้อมูลเชิงสารสนเทศตามสมควรโดยจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ และในหน้านี้จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทประกอบเพิ่มเติม

01.

"ข้อมูลเชิงสารสนเทศ" คืออะไร

ข้อมูลเชิงสารสนเทศเป็นข้อมูลล็อกเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล (เพศ, งานอดิเรก), ข้อมูลที่บันทึกในคุกกี้, ข้อมูลที่อยู่ไอพี (IP address), ประวัติการเข้าชม, ประวัติการซื้อ เป็นต้น
ข้อมูลเชิงสารสนเทศสำคัญที่จัดการโดย DataCurrent มีดังต่อไปนี้

・ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ (เวลาในการเข้าชม, URL ของเว็บไซต์)
・ข้อมูลในเพจ (ข้อมูลเมต้า, ข้อมูลอ้างอิง)
・ข้อมูลคุกกี้ (Cookie)
・ข้อมูลที่อยู่ไอพี
・ข้อมูลคุณลักษณะ
・ข้อมูลตัวแทนผู้ใช้งาน (User agent)
・ตัวระบุโฆษณาในสมาร์ทโฟน
・ข้อมูลตำแหน่งสมาร์ทโฟน

02.

การเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศ

DataCurrent จะทำการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศจากเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น หรือสื่อชนิดอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัทที่มีส่วนร่วมกับ DataCurrent (เช่น บริษัทสื่อโฆษณา) บางครั้งอาจมีการรับข้อมูลเชิงสารสนเทศจากธุรกิจที่เป็นพันธมิตรอีกด้วย
อนึ่ง บริษัทจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แต่อย่างใด

03.

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ

DataCurrent จะใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
แต่ทั้งนี้ อาจมีการระบุตัวผู้ใช้งานด้วยในกรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์หลายเครื่อง

・นำข้อมูลไปใช้ในการจัดแยกประเภทผู้ใช้งานตามปัจจัยหนึ่งที่มีการคาดการณ์ เช่น ความชอบ, ความสนใจ, อายุ, ฯลฯ โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดแยกประเภทผู้ใช้งานนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลหมวดหมู่ (Segment)" ซึ่งจะนำไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมาย, การจัดทำรายงานการเผยแพร่, การวิเคราะห์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และการพัฒนาเมนูโฆษณา
※ ข้อมูลหมวดหมู่นี้จะไม่มีการนำไประบุตัวบุคคลแต่อย่างใด
・จัดส่งข้อมูลให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัท ซึ่งข้อมูลเชิงสารสนเทศที่บริษัทจัดส่งให้นี้จะนำไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมาย

04.

การจัดส่งข้อมูลเชิงสารสนเทศให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือด้วย

บริษัทจะจัดส่งข้อมูลเชิงสารสนเทศให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัทที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้และกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
บริษัทจะไม่อนุญาตให้ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัทนำข้อมูลเชิงสารสนเทศที่บริษัทจัดส่งให้ไปใช้ในการระบุตัวบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้งาน

05.

ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บโดยบริษัท

ข้อมูลเชิงสารสนเทศที่จัดเก็บโดย DataCurrent จะมีระยะเวลาในการบันทึกไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้งานได้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทมีส่วนร่วมกับ PrediX ในครั้งล่าสุด

06.

การยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล

หากท่านต้องการให้ DataCurrent ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศ, การสร้างและใช้ข้อมูลหมวดหมู่ หรือการจัดส่งข้อมูลหมวดหมู่ให้แก่ธุรกิจที่มีความร่วมมือกับบริษัท ให้คลิกที่ "ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล" ข้างล่างนี้
[ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล]
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้
· Sizmek, Inc.(rocketfuel)
http://rocketfuel.com/au/old/opting-out
· Amobee, Inc.(Turn)
https://www.amobee.com/trust/technology/optout/
http://www.amobee.com/trust/consumer-opt-out
· Google Inc.
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
· Adobe Systems Incorporated (TubeMogul)
http://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out
· Oath Japan KK
https://policies.oath.com/jp/jp/oath/privacy/
· MediaMath Inc.
http://www.mediamath.com/privacy-policy/
· Video Research Ltd.
https://sgs-admin.interactive-circle.jp/optout.html
・deqwas inc.
https://deqwas.co.jp/optout.php#anc-02
· Appier.com
http://www.appier.com/privacy_policy/3/privacy_policy.html
· Supership Inc.
https://supership.jp/optout/
· the Trade Desk
http://www.adsrvr.org/
· CRAID Inc.
http://admatrix.jp/dsp/optout/
· LiveRamp Japan K.K.
https://liveramp.co.jp/service-privacy-policy/
· GMO AD Marketing Inc.
https://akane-ad.com/optout/
· LINE Corporation
https://optout.tr.line.me/
· ADK Marketing Solutions Inc.
https://www.adk.jp/privacy
· Zucks, Inc.
https://zucks.co.jp/optout/
· Adform A/S
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

・Tapad, Inc.
https://www.tapad.com/privacy-policy

・SpotX, Inc.
https://www.spotx.tv/privacy-policy/gdpr/

 


* Please Note *
If you change your web browser, if you delete cookies, or if you use another computer different from the one you opted out,
you will need to process opt-out again.
IV: With certain operation on smartphone, you can reset advertisement identification ID of the smartphone.
This will make disable to use information related to the advertisement ID that our company owns before resetting.
In addition, by changing the setting, you can prevent acquiring advertisement ID from the device.
For more details of resetting advertisement identification ID, please refer following URLs.
- Google
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
- Apple
https://support.apple.com/en-us/HT202074